سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سه چیز، دشمنی به بار می آورد : نفاق، ستمگری و خودبینی . [امام صادق علیه السلام]