سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
شاهان، حاکم بر مردم اند و دانشمندان، حاکم بر شاهان . [امام صادق علیه السلام]